Familie Wauben

Wij danken de Fam. Wauben weduwe en kinderen van ons overleden erelid Sjeer voor de sponsoring van onze vereniging.